AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA ÖRGÜTÜ (CERN) İŞ FIRSATLARI

 

Sayın Üyemiz,

2015 Mayıs ayında ülkemizin Avrupa Nükleer Araştırma Örgütüne (CERN) ortak üyeliğinin başlaması ile Türkiye'de üretim yapan sanayi firmalarımızın CERN'de yapılan alım ve ihalelere katılma hakkı elde edildiği belirtilmekte olup, CERN ve üye ülkelerdeki firmalar arasında bilgi akışı ve iletişimi sağlamak, ihaleler konusunda Türk sanayicisini bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde TOBB - CERN Sanayi İrtibat Ofisi kurulmuş ve faaliyetlerine başladığı bildirilmiştir.

Böylece yıllık ortalama 550 milyon İsviçre Frangı mal ve hizmet alımlarının gerçekleştiği CERN, firmalarımız için yeni bir pazar oluşturması yanında yüksek teknolojili üretim ve Ar-Ge faaliyetlerine de bir ivme kazandıracaktır. CERN'deki çalışmalar, alım ve ihaleler ile TOBB - CERN Sanayi İrtibat Ofisi hakkındaki bilgiler www.tobb.org.tr/cern sayfasında yer almaktadır.

Buna göre;

·         Firmaların Belirlenmesi:

İhale büyüklükleri ve diğer detaylar aşağıda sunulmakla birlikte, her ihalede aranan en büyük kıstas CERN Firma Veri Tabanına (CERN Supplier Database) kayıtlı bir firma olmanızdır.  Neredeyse tüm alımlarda bu veri tabanı kullanılmakta olup, girilen bilgiler üzerinden araştırma ve ihaleler hakkında bilgilendirme için seçim yapılmaktadır.

·         Aktivite Kodları:

Firmanızı CERN Firma Veri Tabanına (CERN Supplier Database) kayıt ederken, ilk yapılması ve incelenmesi gereken firmanızın çalışma alanlarını tespit ederek, doğru aktivite kodlarını kullanmak olacaktır. 

ü  Açılan ihalelerde aranan teknik kriterlere göre aktivite kodu üzerinden firmalar aranmakta ve bulunan firmalar incelenerek seçilmektedir.

ü  Kayıtta, her firma en fazla 10 (on) aktivite kodu girebilmekle beraber, grup firmaları varsa, ayrı ayrı kayıt olarak bulunma şansınızı artırmanız mümkündür.

ü  Aşağıda verilecek ihale büyüklükleri ve prosedürlerde de açıklanacağı üzere, Sanayi İrtibat Görevlimizde bu kodlar üzerinden giderek herhangi bir sebeple ihale duyurusu veya fiyat teklif isteği gönderilmeyen firmalarımızın sürece dahil edilmeleri konusunda girişimlerde bulunabileceklerdir.

ü  CERN Firma Veri Tabanında kullanılan bu aktivite kodları, incelemeniz için aşağıda bilginize verilmiştir:

*Firma Veri Tabanına kayıtta kullanılacak Aktivite Kodlarının dökümü
(firma başına en fazla 10 tane girilebilmektedir)

http://www.tobb.org.tr/BilgiHizmetleri/Documents/CERN/cern_activity_codes.pdf

·         CERN Firma Veritabanı (Suppliers Database):

Yukarıda verilen bilgiler ışığında ön incelemenizi takiben kayıt işlemini aşağıda verilen bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.

https://found.cern.ch/java-ext/found/FirmsRegistration.jsp

ü  Aktivite Kodlarından sonra en önemli kıstas, iletişim bilgilerinizin tam ve eksiksiz olarak girilmesi olacaktır.

ü  Özellikle girilen e-posta adreslerinin firma personelinizce sürekli kontrol edilen bir adres olması ve mümkünse kişi veya grup bazlı adreslerin kullanılması bildirileri almanızda önemli bir rol oynayacaktır.

·         Kayıt Sonrası:

Kayıt oldunuz ve binlerce firmanın bulunduğu rehbere girdiniz.  Sanayi İrtibat Ofisi periyodik olarak girilen firmaları kontrol etmekte olup, CERN Satın Alma Grubunda firmanızın görünürlüğünü arttırmak için sizinle çalışacaktır. 

Sanayi İrtibat Ofisi ile iletişime geçmeniz ve ilgili bölümlere gönderilmek üzere aşağıdaki konuları içeren bir tanıtım e-postası ile Sanayi İrtibat Ofisine göndermeniz yararlı olacaktır.  (CERN de iletişim dili olarak İngilizce ve Fransızca kullanılmaktadır)

ü  Kısa firma profili ve tarihçesi

ü  Çalışma Alanları, Üretim Çeşitleri ve Genel Ürün ve Üretim Kategorileri

ü  Varsa Yurtdışı referansları ve çalışmaları ile Yurtiçi referansları ve çalışmaları, sahip olunan Uluslararası Sertifikalar, Uluslararası ve Yurtiçi Başarı hikâyeleri

ü  E-posta ekinde firma, ürün ve hizmetlere ait broşür ve/veya yukarıdaki özetleri destekleyici dokümanlar.

Yukarıdaki bilgileri içeren e-posta, CERN de ihale süreçlerinde ticari ve teknik konularda yer alan grup ve kişilere doğrudan yönlendirilecek ve görünürlüğünüzün artmasına katkı sağlayacaktır.

 

Ø  TOBB Sanayi İrtibat Ofisi ve CERN nezdinde Türkiye Sanayi İrtibat Görevlisi irtibat bilgileri:

M. Hakan KIZILTOPRAK

TOBB Başkanlık Özel Müşaviri

e-posta: cern@tobb.org.tr

Telefon: (312) 218-2039

 Üyelerimize önemle duyurulur.

 

CERN GÜNCEL İHALE DUYURULARINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN