Proje Adı Hibe Programı Projenin Amacı Projenin Sonuçları Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Düzeyi Projenin Maliyeti ve Süresi  Talep Edilen
Destek Tutarı
Dijital Arşiv ve Doküman Yönetimi Projesi

2011-2012 Yılı
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı
Bölgesel Potansiyelin harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı
 
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda Evrak Otomasyonu ve Doküman Takibi (Belge Yönetim Sistemi Yazılımı) uygulamalarının WEB tabanlı bir yapıda yazılmasını, bütün belge, evrak ve doküman işlemlerinin elektronik ortamda, mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde takibi, yönetilmesi ve arşivlenmesini sağlamak Oda arşivindeki bütün sicil dosyasının elektronik ortama aktarılması gerçekleştirildi. ATSO Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturuldu ve kullanılmaya başlandı Proje Sahini

ATSO
292.225,22 TL

10 Ay
258.225,22 TL

İLGİLİ DOKÜMANLAR