Proje Adı Hibe Programı Projenin Amacı Projenin Sonuçları Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Düzeyi Projenin Maliyeti ve Süresi  Talep Edilen
Destek Tutarı
Yöresel Ürünlerin Ekonomik Değerinin Anlaşılmasına Yönelik Araştırma Raporu Hazırlanması

2011-2012 Yılı 
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
İlimizin marka değeri taşıyan ürün, hizmet ve değerlerin belirlenerek, bu ürünlerin pazarlanabileceği alışveriş ve tanıtım alanı ile ilgili yatırımları teşvik edecek bir araştırma raporunun hazırlanarak Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamaktır. Yerel aktörlerin yöresel ürünler konusunda bilinçlendirilmesi ile İl ekonomisine katkı sağlayacak bir sektörün ön plana çıkarılması hususunda farkındalık oluşturulacaktır. Proje Sahibi
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü

Proje Ortağı ATSO
73.330,00 TL

3 Ay
73.330,00 TL

İLGİLİ DOKÜMANLAR