Proje Adı Hibe Programı Projenin Amacı Projenin Sonuçları Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Düzeyi Projenin Maliyeti ve Süresi  Talep Edilen
Destek Tutarı
Afyonkarahisar İli, Potansiyel Ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması
2012
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
Projemiz ile, Afyonkarahisar ilinin potansiyellerinin spesifik olarak belirlenmesi, uygun yatırım alanlarının ortaya konulması ve yatırımcılarımızın sağlıklı kararlar almalarına yardım edecek verilerin bir araya getirilmesi sağlanacaktır. Yatırımcılarımıza Afyonkarahisar ilindeki, yatırım yapabilecekleri potansiyelleri neler olduğu, potansiyeller haricinde, yeni teşvik sistemi kapsamında desteklenen, geleceğe yönelik alternatif yatırımların neler olduğu spesifik olarak, ön fizibiliteli yaklaşım destekleri verilerek Afyonkarahisar ilinde, hem yatırımcı hem de potansiyel yararlanıcıların kapasitesi geliştirilecektir. Afyonkarahisar İli,
Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek,
Ön Fizibiliteleri adlı kitapçık hazırlanmış CD olarak çoğaltılmıştır.Projeyi tanıtım amaçlı broşürler basılmıştır. 
Proje Sahibi ATSO 49.950 TL

3 Ay
49.950 TL

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Ön Fizibilite Kitapçığı