Proje Adı Hibe Programı Projenin Amacı Projenin Sonuçları Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Düzeyi Projenin Maliyeti ve Süresi  Talep Edilen
Destek Tutarı
Afyonkarahisar İlinde Sürdürülebilir Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 

 2012-2013
Merkezi Finans ve İhale Birimi
AB Türk Odalar Forumu II-AB Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı  
Endüstriyel atık yönetimi uygulamaları konusunda yerel ve bölgesel kapasitenin geliştirilmesi, AB atık yönetim direktiflerine uyumun sağlanması ve Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin bu konudaki sorunlarının tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi
Afyonkarahisar'da ekonomik ve sosyal gelişmenin sürdürülebilir ekolojik gelişme ile korunması
Proje onaylandı. Proje faaliyetlerimiz devam etmektedir. Proje Sahibi ATSO 150.514 Euro

10 Ay
150.514 Euro 

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Resmi Web Sayfası  (www.afyonatikproje.com)
Proje Broşür